księgowość

II Sporządzanie:

 • deklaracji okresowych,

 • deklaracji ZUS (przekazywanie elektroniczne),

 • bilansów wraz z całkowitym przygotowaniem sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, pełnych i uproszczonych,

 • przelewów do US, ZUS i dla pracowników.

IV Prowadzenie spraw pracowniczych:

 • wszelkie rozliczenia z ZUS,

 • przygotowanie list płac, kart wynagrodzeń,

 • rozliczeń podatkowych.

V Inne:

 • kompleksowe zakładanie spółek (działalności gospodarczych),

 • przygotowanie i prowadzenie Zgromadzeń Wspólników/Akcjonariuszy,

 • dochodzenie roszczeń finansowych,

 • monitoring płatności.

III Miesięczne rozliczenie:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • podatku dochodowego od osób prawnych,

 • podatku PIT 4, deklaracji ZUS.

Księgowość 2017 © created with Webwave

 

kontakt

ul. Żelazna 69 a lok. uż. 6

00-871 Warszawa

biuro@optimumplus.pl

tel. 22/406 99 51

kom. 501 19 19 19

 

księgowość

Księgowość©Created with Webwave

I Prowadzenie pełnej lub segmentowej rachunkowości:

 • spółek z o.o. (kapitał polski i zagraniczny),

 • spółek akcyjnych,

 • innych podmiotów prawa handlowego,

 • indywidualnej działalności gospodarczej,

 • ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, przychodu ewidencjonowanego.